Annexure- "C"
POSITION OF IMPORTANT TANKS AS ON 16th SEPTEMBER, 2008 & 2009
S. No. District Name of Tanks  F.T.L.       Capacity at F.T.L.( Mcft )            GAUGE/RL ( FT ) AS ON Capacity %age (2009)
( Feet ) 16.09.08 31.08.09 16.09.09 ( Mcft )
    Major Dams of the other States     
1 Punjab Bhakra 1690.00 7.500 MAF 1674.60 1613.65 1634.31 4.408 MAF 58.77
2   Pong 1400.00 6.690 MAF 1385.68 1319.01 1339.28 3.060 MAF 45.74
3   Ranjeetsagar 527.91 2.663 MAF - 498.63m 502.15m 1.348 MAF 50.62
4 M.P Gandhi Sagar 1312.00 5.9367 MAF 1270.17 1268.04 1273.64 1.539602 MAF 25.93
    Major Dams of the State    
1 Chittorgarh Rana Partap Sagar 1157.50 2.355 MAF 1157.18 1142.75 1142.78 1.69365 MAF  
        102584.00       73775.00 71.92
2 Banswara Mahi Bajaj Sagar 281.50m 1.768 MAF 273.05m 270.65m 274.40m 1.0848 MAF  
        77000.00       47253.00 61.37
3 Tonk Bisalpur Dam 315.50m 0.888 MAF 309.66m 306.43m 306.29m 0.08186 MAF  
        38690.00       3566.00 9.22
4 Dausa Morel Dam 30.50 2707.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Dholpur Parwati Dam 223.115m 4020.00 223.25m* 217.70m 218.70m 1912.00 47.56
6 Jaipur Ramgarh 65.00 2650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7   Chhaparwara 17.00 1236.00 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00
8   Kalakhsagar 26.00 581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Tonk Galwa 20.00 1722.00 8.42 5.17 4.75 177.00 10.28
10   Tordisagar 30.00 1665.00 8.58 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Pali Jawai Dam 61.25 7338.00 22.20 25.10 25.55 1639.00 22.34
12   Sardarsamand 25.00 3116.00 7.80 5.80 5.40 8.00 0.26
13 Bhilwara Meja Dam 30.00 2951.00 0.00 0.10 B.S 18.00 0.61
14 Dungarpur Som Kamla Amba 42.64 6102.00 31.66 32.8 37.08 4713.00 77.24
15 Rajsamand Rajsamand 30.00 3786.00 1.20 (-)5.70 (-)6.20 112.00 2.96
16 Udaipur Jaisamand 27.50 14650.00 6.98 2.10 2.46 4759.00 32.48
17 Pratapgarh Jakham Dam 359.50m 5015.00 355.30m 348.00m 352.06m 2768.00 55.19
    Total of Major Dam 275813.00       140700.00 51.01
    Medium & Small Dams of the State having capacity above 150 Mcft.    
  IRRIGATION ZONE JAIPUR              
18 Ajmer Narain Sagar 16.00 704.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19   Ramsar 11.00 402.00 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00
20   Lasaria 11.25 406.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21   Phoolsagar Jalia 16.00 334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22   Madan Sarowar Dhanwa 12.00 311.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23   Vasundani 10.75 295.00 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00
24   Phoolsagar Kayad 17.00 254.98 - 0.00 0.00 0.00 0.00
25   Anasagar 13.00 247.00 5.75 5.00 5.08 36.53 14.79
26   Rupangarh 10.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27   Tajsarowar Arnia 13.25 192.00 4.58 4.00 4.75 24.67 12.85
28   Lordi Sagar 9.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29   Naharsagar Piplao 10.20 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30   Para Ist 10.00 170.00 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00
31   Shiv Sagar Nyara 17.50 157.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32   Para IInd 8.00 156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33   Govindsagar 7.36 156.80 - 0.00 0.00 0.00 0.00
34   Fai Sagar 26.75 150.00 12.17 8.75 8.67 15.75 10.50
35 Alwar Jaisamand 23.08 952.00 7.58 0.00 0.00 0.00 0.00
36   Mangalsar 46.00 659.00 34.25 17.84 18.08 47.50 7.21
37   Siliserh 28.75 492.00 26.42 19.58 20.25 286.17 58.16
38   Jaisagar 30.33 382.00 19.00 6.08 6.08 6.57 1.72
39   Mansarowar 21.50 340.00 21.54* 8.50 10.00 106.86 31.43
40   Hans Sarowar 12.50 326.45 - 0.00 0.00 0.00 0.00
41   Siliberi 20.00 199.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00
42   Rampur 15.00 262.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43   Deoti 13.00 214.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44   Khanpur 13.78 203.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45   Dhamreh 11.00 170.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 Bharatpur Baretha 29.00 1860.00 28.70 18.60 20.80 957.80 51.49
47   Sikri Bandh* 11.95 4500.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00
48   Ajan 11.00 635.00 9.35 0.00 1.60 - -
49   Chiksana 10.00 500.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00
50   Lalpur 12.00 260.00 5.50 3.50 4.30 32.00 12.31
51   Moti jheel 9.00 236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52   Sewar 8.50 200.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53   Khanuwa Bandh 9.00 162.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00
54 Dausa Madhosagar 35.00 798.00 0.80 9.00 7.75 9.75 1.22
55   Kalakho 17.50 512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56   Sainthal Sagar 29.00 484.30 15.00 5.25 4.42 9.31 1.92
57   Jhilmili 14.00 224.00 4.50 2.00 4.00 20.00 8.93
58   Binolisagar 15.00 220.00 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00
59   Sinoli 15.00 204.77 3.92 2.00 2.75 3.58 1.75
60   Gatolav 8.00 198.00 2.42 0.00 2.75 27.81 14.05
61   Chandrana 14.00 198.00 4.58 0.00 0.00 0.00 0.00
62   Rahuwas 12.00 189.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00
63   Redia bund 15.00 187.00 12.08 1.33 2.42 38.50 20.59
64   Bhandari 15.00 161.00 1.25 0.00 0.33 5.33 3.31
65 Dholpur Ramsagar 25.10 983.00 24.80 9.00 12.50 361.36 36.76
66   Urmila Sagar 28.50 556.00 25.60 7.90 8.70 166.10 29.87
67 Jaipur Chitoli 22.50 861.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68   Buchara 34.25 588.00 18.33 12.58 11.42 25.50 4.34
69   Kanota 17.00 499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70   Khard 42.00 417.00 24.17 16.84 17.00 4.25 1.02
71   Hingonia 15.00 265.00 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00
72   Ramsagar Newta 16.00 236.72 10.00 10.84 11.17 130.00 54.92
73   Patan 14.00 183.50 1.50 2.00 0.08 0.25 0.14
74   Baneri 16.07 176.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 Jhunjhunu Modi Lakhar 9.00 201.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76   Ajitsagar 41.00 163.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 Karauli Panchana Dam 258.62m 2100.00 257.65m 254.10m 254.30m 970.00 46.19
78   Kalisil 25.00 1475.00 26.20* 6.50 7.80 383.10 25.97
79   Juggar 27.00 1236.00 17.90 8.00 8.20 294.61 23.84
80   Bishansamand 26.00 408.00 4.50 5.25 5.00 5.40 1.32
81   Needar 17.00 346.00 16.70 8.58 11.00 186.00 53.76
82   Vairunda 12.00 198.68 2.60 0.50 1.00 1.20 0.60
83   Mamchari 16.00 174.30 16.92 2.00 2.00 42.40 24.33
84   Bhumendra Sagar 16.00 171.21 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00
85   New Tank Maheswa 10.00 188.25 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 Sawai Madhopur Dheel 16.00 980.00 11.17 8.84 8.50 148.45 15.15
87   Surwal 14.00 808.32 12.67 0.00 0.00 0.00 0.00
88   Mansarowar 31.00 617.70 30.67 2.50 2.50 66.14 10.71
89   Morasagar 18.50 550.00 8.92 8.17 7.75 57.84 10.52
90   Galai Sagar 20.00 298.60 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00
91   Deopura 24.00 289.22 16.50 3.50 3.33 28.55 9.87
92   Bhagwatgarh 8.00 277.00 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00
93   Pancholas 12.30 236.09 11.92 6.00 5.33 42.60 18.04
94   Chandapura 6.00 167.80 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00
95 Sikar Raipur Patan 14.20 324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96   Ranasar 14.20 324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 Tonk Mashi Dam 10.00 1700.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
98   Chandsen 20.00 519.00 12.50 1.25 1.00 0.27 0.05
99   Moti Sagar 17.00 455.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00
100   Galwania 14.00 442.00 14.00* 4.25 3.84 99.54 22.52
101   Dakhiya 14.00 303.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102   Kirawalsagar 15.00 242.00 10.50 7.33 6.84 50.00 20.66
103   Sahodra 8.50 230.00 8.25 0.00 0.00 0.00 0.00
104   Sheodanpura 17.00 222.25 13.75 3.33 3.67 10.30 4.63
105   Daulatsagar 13.00 189.00 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00
106   Chandlai 9.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Total of Jaipur Zone 41167.18       4701.99 11.42
  IRRIGATION ZONE JODHPUR              
107 Barmer Meli Tank 18.00 164.36 14.40 2.00 0.50 0.31 0.19
108 Jalore Bankli 21.00 1220.00 3.55 0.00 0.00 0.00 0.00
109   Bandi Sendhara 25.09 1013.07 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00
110   Chitalwana Cross Bund 8.00 432.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111   Nosra Unao 9.84 290.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112   Chawarcha 4.25 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113   Bithan 18.25 226.00 3.20 6.00 5.70 47.38 20.96
114 Jodhpur Jaswantsagar 28.50 1865.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
115   Surpura 25.00 764.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
116   Bisalpur  6.00 233.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117   Jaliwara 11.50 175.12 8.27 0.00 0.00 0.00 0.00
118 Nagaur Bhakri 11.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
119 Pali Hemawas 28.00 2208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120   Kharda 13.00 664.00 7.00 1.00 0.65 0.27 0.04
121   Raipur Luni 17.00 443.00 (-)2.20 5.10 4.40 114.50 25.85
122   Mithri 25.00 308.00 7.00 13.60 13.30 120.04 38.97
123   Dharia 8.20 307.50 Breached Breached Breached -
124   Baniawas 8.00 300.00 8.65 1.15 0.60 27.19 9.06
125   Sindroo 18.15 291.00 5.10 0.70 B.S. 8.00 2.75
126   Rajsagar Chopra 14.60 288.00 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00
127   Khiwandi Bankli 10.00 268.00 0.00 0.40 0.40 8.00 2.99
128   Bandi Nehda 9.84 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129   Endla 9.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130   Gajnai 32.80 224.73 13.94 20.99 20.50 83.02 36.94
131   Sadri 62.70 205.00 40.00 44.20 45.70 95.01 46.35
132   Girinanda 27.00 200.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
133   Malpuria Kanawas 7.00 195.40 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00
134   Kantaliya 22.96 188.00 15.58 9.68 9.18 44.01 23.41
135   Girolia 7.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136   Siriyari 26.00 158.00 8.50 2.00 0.00 7.00 4.43
137 Sirohi West Banas 24.00 1380.00 6.90 11.80 11.20 425.73 30.85
138   Sukli Selwara 18.04 1042.46 - 0.00 0.00 0.00 0.00
139   Ora Tank 24.50 800.00 8.45 3.40 4.80 46.59 5.82
140   Angor 22.50 495.20 10.60 B.S. B.S. 28.41 5.74
141   Danta 28.00 277.00 10.85 9.95 9.60 34.16 12.33
142   Kalibor 66.63 256.00 36.24 33.13 33.46 53.98 21.09
143   Tokra 31.00 192.15 10.55 9.70 9.35 32.80 17.07
144   Bhula 25.00 190.00 23.65 22.95 22.65 154.69 81.42
145   Kameri 16.00 167.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
146   Bhutri 22.00 156.50 9.05 9.70 9.45 29.47 18.83
147   Kadambri 21.00 156.00 7.10 15.05 14.55 58.92 37.77
    Total of Jodhpur Zone 18985.63       1419.48 7.48
  IRRIGATION ZONE KOTA              
148 Baran Gopalpura 26.75 1153.00 23.30 12.30 20.00 700.00 60.71
149   Bethli 8.70m 1115.50 7.30m 4.55m 5.15m 469.47 42.09
150   Bilas Dam 8.10m 1029.60 8.19m* 2.40m 3.60m 363.33 35.29
151   Ummed Sagar 33.00 657.00 32.20 27.60 33.00* 657.00 100.00
152   Hindlot 21.92 571.00 - 19.02 6.65m 564.14 98.80
153   Eklera Sagar 19.00 354.00 18.75 17.10 19.25* 354.00 100.00
154   Ratai 20.00 344.20 19.60 9.00 9.00 100.00 29.05
155   Kalisot 17.00 268.00 14.20 5.40 11.20 127.00 47.39
156   Chatarpura 11.50 218.00 11.40 2.70 6.80 98.60 45.23
157   Utwali 17.00 169.00 - 8.86 3.10m 69.73 41.26
158 Bundi Gudha Dam 34.50 3375.00 17.40 20.10 20.10 1365.78 40.47
159   Gararda 62.00 1569.24 - 0.00 0.00 0.00 0.00
160   Vardha Dam 21.00 1024.00 21.03* 20.60 20.60 962.00 93.95
161   Bundi Ka Gothra 24.50 670.00 15.40 4.90 4.50 15.40 2.30
162   Dugari 9.00 639.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
163   Chakan 16.10 455.27 - 2.00 1.60 92.47 20.31
164   Bhimlat 36.00 412.66 35.75 30.70 30.50 272.71 66.09
165   Paibalapura 23.00 361.00 19.30 20.00 19.60 243.50 67.45
166   Abheypura 26.25 263.00 21.10 19.40 19.50 155.80 59.24
167   Indrani 18.00 199.00 17.00 2.70 2.60 31.50 15.83
168   Pech ki Bawari 18.00 198.50 7.30 2.60 2.20 3.80 1.91
169   Machali 13.00 198.24 9.00 4.70 4.10 43.70 22.04
170   Roonija 24.00 185.00 19.90 10.60 10.10 43.92 23.74
171 Jhalawar Chappi Dam 42.31 2918.00 23.95 24.28 27.56 1490.75 51.09
172   Bhimsagar 40.00 2703.00 22.50 17.60 19.10 543.51 20.11
173   Cahavli Dam 30.60 1887.50 6.50 10.96 11.61 391.00 20.72
174   Khalikhar 13.12 517.54 - 0.00 0.25 137.48 26.56
175   Gulendi 10.16 472.46 - 0.00 0.00 0.00 0.00
176   Bhimli 19.68 427.28 - 2.00 3.00 128.81 30.15
177   Kanwada 11.50 334.50 - 4.00 4.50 116.34 34.78
178   Saran Kheri 28.50 220.00 26.00 27.50 27.50 196.48 89.31
179   Sarola 12.00 166.00 2.00 0.50 0.50 14.00 8.43
180   Mundliya Kheri 16.00 156.00 9.00 10.50 11.00 61.25 39.26
181 Kota Alnia Dam 33.00 1544.00 20.70 21.60 21.30 398.25 25.79
182   Sawanbhado 313.60m 1060.00 308.70m 304.40m 304.50m 227.24 21.44
    Total of Kota Zone 27835.49       10438.96 37.50
  IRRIGATION ZONEUDAIPUR              
183 Banswara Haro 21.00 421.00 20.25 15.50 20.42 396.00 94.06
184   Surwania 15.50 385.00 12.00 12.00 12.00 250.00 64.94
185   Kalinjara 38.33 338.80 12.08 20.75 27.67 168.08 49.61
186   Biyapada 28.87 174.00 10.00 10.67 19.67 86.83 49.90
187   Sonariya 26.08 150.80 8.17 2.50 9.42 48.30 32.03
188   Memkhor 24.93 148.33 15.00 12.00 15.00 74.20 50.02
189 Bhilwara Sareri Dam 23.00 1970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
190   Arwar Dam 24.00 1688.00 0.00 2.50 2.70 13.80 0.82
191   Khari 21.00 1376.00 0.00 B.S B.S 0.00 0.00
192   Naharsagar 15.00 872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
193   Kothari 17.22 920.00 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00
194   Jetpura 23.00 655.00 20.00 14.00 14.00 335.00 51.15
195   Ummedsagar 13.00 628.00 0.00 1.00 0.50 4.25 0.68
196   Mandal 14.00 490.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
197   Govta 27.00 370.00 27.33* 24.70 24.70 242.00 65.41
198   Chandrabhaga 18.50 352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199   Panchanpura 23.00 335.00 19.02 17.87 17.87 194.55 58.07
200   Jhadol 12.62 365.00 5.22 0.17 0.17 38.95 10.67
201   Rathliyas 10.00 290.00 0.00 7.00 6.40 142.00 48.97
202   Patan Tank 21.00 245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203   Guwardi 7.50 229.00 2.00 1.50 1.30 42.59 18.60
204   Mandol 15.00 240.00 9.00 9.50 9.50 95.00 39.58
205   Atwara 16.00 185.00 0.00 0.10 0.10 5.10 2.76
206   Nagdi 19.00 182.00 0.00 0.10 0.10 2.25 1.24
207   Damtikokra 33.50 167.00 30.33 17.70 17.30 70.83 42.41
208   Agucha 12.80 160.00 0.00 1.00 0.90 0.90 0.56
209   Kaniyakheri 11.80 153.00 2.00 0.20 0.20 25.23 16.49
210   Devria Raipur 6.00 152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211   Shakargarh 13.12 152.00 0.00 5.50 5.00 44.50 29.28
212 Chittorgarh Gambhiri Dam 23.00 1942.50 19.70 1.00 3.70 116.22 5.98
213   Matri Kundia 27.00 1789.00 0.00 0.42 0.00 24.00 1.34
214   Wagan Dam 16.40 1436.00 11.50 B.S 0.35 116.91 8.14
215   Orai Dam 31.00 1246.00 31.08* 9.00 11.00 290.00 23.27
216   Badgaon 25.00 1112.00 0.00 0.10 0.10 47.82 4.30
217   Bassi Dam 36.00 820.00 36.15* 6.75 8.35 205.43 25.05
218   Bhopalsagar 18.00 655.00 2.60 4.70 4.50 50.00 7.63
219   Ruparel 21.33 343.00 14.75 3.00 1.00 38.10 11.11
220   Murlia 9.50 340.00 0.00 0.20 0.20 43.00 12.65
221   Badi Mansarowar 16.40 335.00 14.10 5.25 7.20 108.28 32.32
222   Banakiya 13.00 333.00 5.50 4.50 4.50 51.00 15.32
223   Dorai 27.93 300.00 20.00 0.50 B.S. 8.78 2.93
224   Dindoli 12.00 266.00 4.20 5.00 5.50 76.00 28.57
225   Kapasan 11.50 250.00 3.40 4.30 4.20 72.50 29.00
226   Soniyana 12.00 240.00 7.00 1.00 B.S. 28.00 11.67
227   Sanwaria Sarowar 13.00 191.00 2.30 1.65 2.00 17.84 9.34  
228   Unchkiya 13.00 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229   Borda 14.00 178.00 4.25 0.80 B.S. 31.51 17.70
230   Salera 20.00 150.00 8.00 1.80 2.00 7.00 4.67
231 Dungarpur Amarpura 21.00 536.00 14.25 23.00* 21.00* 536.00 100.00
232   Lodesawar 27.00 422.00 6.10 29.50* 27.00* 422.00 100.00
233   Mewara 25.58 332.00 6.60 5.31 13.12 142.29 42.86
234   Bodigama 15.10 176.00 2.00 14.25 14.25 136.30 77.44
235   Margia 29.00 173.00 11.60 29.67* 29.00* 173.00 100.00
236   Vatrak Talab 14.10 171.00 0.50 16.25* 15.50* 171.00 100.00
237   Bhadar Talab 17.50 168.00 5.25 18.00* 17.50* 168.00 100.00
238   Ankarsol Ka Naka 26.00 163.00 5.00 28.00* 26.00* 163.00 100.00
239 Pratapgarh Gagri 26.00 226.40 26.25* 26.08* 26.70* 226.40 100.00
240   Hamja Kheri 23.00 193.68 0.67 14.43 23.00* 193.68 100.00
241   Gadola 18.00 179.00 14.00 11.00 13.80 98.37 54.96
242   Boria 30.00 156.00 21.32 13.12 19.68 75.20 48.21
243   Male 32.15 155.00 15.00 18.50 27.25 96.60 62.32
244 Rajsamand Nandsamand 32.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
245   Mataji Ka Khera 21.00 421.00 0.00 B.S. B.S. 30.00 7.13
246   Chikalwas 64.00 400.00 44.75 33.80 33.40 129.38 32.35
247   Bagheri Ka Naka 32.80 311.43 22.30 27.10 30.60 272.95 87.64
248   Manohar Sagar 11.00 245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
249   Kundli 16.00 210.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
250   Bharai 17.00 200.00 1.00 4.00 3.00 6.00 3.00
251   Sansera 11.00 172.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
252   Kalabhata 18.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
253 Udaipur Sei Dam 31.16 1418.87 7.38 9.18 6.72 377.58 26.61
254   Som Kagdar 46.00 1278.00 41.00 47.50* 46.00* 1278.00 100.00
255   Udaisagar 24.00 1100.00 8.66 7.83 8.25 255.00 23.18
256   Vallabhnagar 19.50 1076.00 0.00 B.S B.S 0.00 0.00
257   Mansi Wakal 581.00m 862.00 578.55m 574.15m 574.05m 302.96 35.15
258   Bagolia 21.50 686.00 0.00 B.S B.S 0.00 0.00
259   Swaroop Sagar 11.00 483.00 (-)2.92 1.67 2.50 217.00 44.93
260   Daya 39.36 429.00 6.56 16.73 17.71 158.13 36.86
261   Fateh Sagar 13.00 427.00 (-)2.83 (-)2.50 (-)2.58 148.00 34.66
262   Badi 32.00 365.00 (-)1.00 (-)10.92 (-)11.00 62.80 17.21
263   Ogna Tank 42.60 273.70 13.00 19.00 19.00 70.36 25.71
264   Harchand  19.00 272.00 6.33 B.S 1.00 52.00 19.12
265   Jogiwad 26.50 249.00 8.20 23.92 23.92 212.60 85.38
266   Kejad 28.00 224.00 8.50 19.16 20.25 122.00 54.46
267   Ghasa 14.00 209.00 0.00 (-)7.00 (-)7.00 0.00 0.00
268   Bandora 19.00 169.20 19.00* 11.50 15.17 126.66 74.86
269   Khartana 11.50 161.00 0.00 B.S B.S 0.00 0.00
    Total of Udaipur Zone 41499.71       10036.01 24.18
Total Major, Medium & Minor Tanks having capacity above 150 Mcft 405301.01 215332.59 54.85   167296.44 41.28
Total Minor Tanks having capacity below 150 Mcft 27944.95       4239.55 15.17
Total of the State 433245.96       171535.99 39.59
NOTE :  (-) Not received
B.S. - BELOW SILL
* OVERFLOWN TANKS
Kanwara Dam is being filled up to 4.50 ft. level, hence this dam has been shown filled as reported by SE, WR, Circle, Kota.